با انجمن خورشید آشنا شویم

انجمن حمایت از حقوق توانخواهان دیرآموز خورشید توسط جمعی از اولیای توانخواهان دیرآموز در سال ۱۳۸۵ در اداره ثبت شرکت ها و در سال ۱۳۸۷ در سازمان بهزیستی کشور به ثبت رسیده است.
این انجمن صرفا جهت حمایت از حقوق شهروندی و قانونی دیرآموزان ، ارائه آموزش های توانبخشی و حرفه ای و تامین آتیه ای درخور شان انسانی این افراد تاسیس شده است.

 

اهداف

* تلاش همه جانبه و یاری جستن از همه ظرفیت های اجتماعی در جهت اصلاح و توسعه ساختارهای قانونی و حمایتی و همچنین تضمین حمایت های قانونی و پایدار از توانخواهان خصوصا دیرآموزان.
* فرهنگ سازی و اصلاح نگرش جامعه و کمک به شناخت و آگاهی آنان از شرایط افراد دیرآموز.
* تلاش در جهت ارتقاء و تامین حقوق فردی، اجتماعی و اقتصادی توانخواهان و همچنین کاهش معضلات ناشی از وضعیت ویژه آنان در جهت استقلال نسبی.

 

کلام آخر

انجمن خورشید در دوره فعالیت خود تمامی توان و تلاش خود را صرف تحقیق اهداف تعریف شده کرده و با آگاهی به مشکلات و موانع امیدوارانه راه خود را به پیش می برد.
این انجمن هرگونه کمک و مساعدت ارگان ها ، خیرین و مهربانان را پذیرا می باشد. یاری مسئولان و خیرین انساندوست ، امکانات و توان ما را در پیوند دادن افراد دیرآموز با جامعه ، عمق و گسترش می بخشد.
امید داریم سقفی داشته باشیم به وسعت دل دیرآموزان مان که امید به زندگی و احترام همراه با تلاش، زینت بخش آن باشد.