دیگر مهمانان جشنواره پاییزی خورشید

دکتر پارسادکتر دادخواه

 

دکتر پارسا رییس سازمان بهزیستی استان تهران و دکتر دادخواه رییس کمیته ملی المپیک ویژه از دیگرمهمانان ارجمند جشنواره پاییزی بودند. این مهمانان گرامی هنگام تجلیل از بچه های خورشید لوح تقدیر آنها را اخدا کردند که همزمان با این کار اعضای تیم ملی نوجوانان والیبال نیز در کنار لوح تقدیر لباسهای ورزشی که همراه خود برای بچه های انجمن آورده بودند تقدیم کردند.

پس از مراسم اهدا تقدیرنامه ها دکتر پارسا سخنرانی کردند و هدیه ویژه خود را تقدیم بچه های انجمن خورشید کردند.