عکس دسته جمعی بچه های خورشید در جشن اسفندماه 95

جشن خورشید روز جمعه بیستم اسفندماه به همت و کوشش مدیران ، مربیان زحمت کش و والدین فداکار بچه های خورشید همراه با جشنواره غذا ، نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی بچه های خورشید برگزار شد.

آقایان رحمانی و زارع از اعضای مجمع خیرین کشور از حاضرین در این جشن بودند. بچه های خورشید برای شرکت کنندگان در جشن قطعاتی را اجرا کردند که اجرای موسیقی بچه ها با تشویق ویژه حاضرین همراه شد. درکنار اجرای بچه های خورشید آقای نجف فلکی مقدم نیز دو قطعه زیبا برای حضار اجرا کردند.

نمایندگان بیمه پاسارگاد نیز که در این جشن حضور داشتند برای حضار توضیحاتی داده و در خصوص بیمه عمر بچه های خورشید قول مساعدت داده و مبلغی از هزینه این بیمه را متقبل شدند.

پس از صحبت های نماینده بیمه آقای طهماسبی مدیرفنی و مسابقات المپیک ویژه ایران پیام دکتر دادخواه رییس المپیک ویژه ایران را قرائت کردند.

در ادامه مراسم اعضای هیئت مدیره و بچه های خورشید از خانم الستی بابت تلاش فراوان ایشان برای انجمن خورشید تشکر و قدردانی کردند.

برای اختتامیه جشن بچه های خورشید سرود ملی را اجرا کردند.

تصاویر جشن در ادامه