تیم اعزامی انجمن خورشید به هجدهمین همایش بازیهای المپیک ویژه، رشت ، ۱۱و۱۲ شهریور ۹۵

 

محمد تجدد ، مدال طلای مسابقات شنا

 

محمد مهدی قنبری ، مدال طلای مسابقات دومیدانی صدمتر

 

 

ایمان مهدویان ، مدال طلای مسابقات دومیدانی صدمتر

 

حمید نادری ، مدال نقره مسابقات دومیدانی صدمتر

 

میثم کنشلو ، مدال نقره مسابقات دومیدانی صدمتر

 

آیدین کریم زاده ، مدال برنز مسابقات دومیدانی صدمتر

 

آرمین عطایی ، مدال برنز مسابقات دومیدانی صدمتر