نشست انجمن خورشید و انجمن خیریه شهر امید

نشست انجمن خورشید و انجمن خیریه شهر امید

روز پنجشنبه هشتم بهمن ماه نشستی در محل انجمن خیریه شهر امید با حضور سرکار خانم جوانمردی مسئول روابط عمومی انجمن خورشید، دکتر محسن پیرهادی عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران ، دکتر مهدی پیرهادی معاون اجتماعی شهرداری منطقه سه و آقای دکتر گوهری از اعضای هیئت مدیره انجمن شهر امید برگزار شد.

در این نشست صمیمی در خصوص همکاری مابین دو انجمن مذاکراتی انجام شد و آقایان دکتر پیرهادی درخصوص همکاری و ارایه خدمات خاص به انجمن خورشید درمحدوده اختیارات خود قول مساعد دادند.

امیدواریم این همکاری باعث رشد روزافزون انجمن ها گردد.