پرتال خوگر و جشنواره انجمن خورشید

پرتال خوگر

 

حضور تنی چند از اعضای هیات تحریره خبرنامه پرتال جامع خوگر که شبکه ارتباط و کسب و کار میان ارائه کنندگان خدمات و کالا در حوزه معماری و دکوراسیون با مصرف کنندگان نهایی این خدمات میباشد، این گروه را برآن داشته تا در آخرین شماره از خبرنامه خود به تاریخ ۱۸ مهر مقاله ای با عنوان "حوزه مبلمان ، دکوراسیون ، معماری درخدمت نیکوکاری" منتشر کند که درآن نگاهی به جشنواره پاییزی انجمن خورشید و دیرآموز گردیده است.

خبرنامه خوگر:

برگزاری جشنواره پاییزه انجمن توانخواهان دیرآموز خورشید و حضور پررنگ هنرمندان و ورزشکاران دراین جشنواره کوچک بهانه ای شد برای طرح مسئله نیکوکاری و فعالیت های خیریه درحوزه بزرگ مبلمان ، دکوراسیون و معماری کشور. دراین رویداد که درساختمان کوچک این مرکز نه چندان شناخته شده در یوسف آباد تهران برگزارشد هنرمندانی چون پوران درخشنده، سالارعقیلی، جواد عزتی، و تیم والیبال نوجوانان کشوربا حضورشان درمراسم ، هم موجب شادی توانخواهان و مسئولان موسسه شدند و هم براثر آشنایی بیشتر آنها با انجمن این امکان ایجاد شد که ازظرفیت های ارتباطی و محبوبیت خود برای کمک های آتی به خیریه استفاده کنند.
 
حوزه مبلمان ، دکوراسیون ، معماری  درخدمت نیکوکاری