آخرین مهمان ویژه جشن هنرمند محبوب آقای جواد عزتی بودند

جواد عزتی در جمع بچه های خورشید

هنرمند محبوب و مردمی کشور جناب آقای جواد عزتی آخرین مهمان جشنواره خورشید بودند. این بازیگر ارجمند با انرژی و شادی فراوان خود در آخرین ساعات جشن باعث شدند جشن انجمن خورشید حتی در آخرین ساعات پراز شور و نشاط گردد.

بچه های خورشید که گویا با دیدن آقای عزتی انرژی دوچندان بدست آورده بودند به اجرای موسیقی و دکلمه پرداختند و پس از اجرای برنامه گفت و شنود گرمی با آقای عزتی داشتند. در انتها آقای عزتی نیز همانند دیگر مهمانان از صنایع دستی بچه های خورشید دیدن کردند که هنر دست این عزیزان باعث شگفتی ایشان شد.